ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Hieronder staan onze officiële leveringsvoorwaarden. Het is een beetje saai en technisch geschreven waarvoor onze excuses. 

In ieder geval zijn deze voorwaarden vrij standaard en treft u ze in bijna elke webshop aan. Deze voorwaarden zijn geschreven om u en ons te voorzien van duidelijke spelregels zodat we uw winkelplezier kunnen vergroten en het kopen via onze webshop zo veilig en eenvoudig mogelijk kunnen houden.

Als u via de webshop een product bestelt vragen wij u of u deze voorwaarden heeft gelezen en dit aan te vinken. Hiermee geeft u aan dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Weest u alert op eventuele wijzigingen in deze voorwaarden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze voorwaarden regelmatig te lezen.

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden dan kunt u geen gebruik maken van onze webshop.

Heeft u vragen dan kunt u ons altijd even bellen van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 – 17.00 uur. Telefoonnummer 06 41653000. Of mail even uw vraag naar: webshop@fates.nl

Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met FATES VOF(Nederland), hierna FATES genoemd.
Door te bestellen, accepteert u de algemene voorwaarden.
FATES heeft het recht haar levering- en/of betalingsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

FATES is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als FATES uw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat FATES uw bestelling per e-mail bevestigt.

Aansprakelijkheid
FATES staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat FATES in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Prijzen en kosten
De prijzen in de FATES webshop zijn inclusief 21% btw.
De prijzen die in de FATES webshop worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten. Dit kan per land verschillen. In uw bestelformulier worden de verzendkosten vermeld. Voor verzenden binnen Nederland rekenen we geen verzendkosten.
Fates kan de prijzen op de website te allen tijde wijzigen.

Aanbiedingen en actieperiodes
Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kunt u niet meer gebruik maken van desbetreffende actie dan wel aanbieding. FATES  kan bepalen dat acties of aanbiedingen uitsluitend toegankelijk zijn voor vaste klanten.

Levering
FATES betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
FATES verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 14 dagen nadat de bestelling is ontvangen.

Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden dan krijgt u daar bericht van uiterlijk 14 dagen nadat u de bestelling hebt geplaatst.

FATES is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend indien het pakket niet door de klant in persoon wordt aangenomen, maar door een andere persoon aanwezig op het opgegeven adres.

Bij toezending geldt een maximale levertijd van zes weken. Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument, met behoud van diens recht op nakoming, het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Levering vertraagde artikelen
Het komt soms voor dat een artikel niet op voorraad is of dat de levering aan FATES vertraagd is. Om te voorkomen dat u hierdoor eventueel andere artikelen die u hebt besteld later ontvangt, sturen we u deze artikelen vast toe.
Het vertraagde artikel wordt u toegezonden zodra het bij FATES binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.
Als u het vertraagde artikel niet wilt ontvangen kunt u bellen met de Klantenservice  06 41653000 of mailen naar: webshop@fates.nl
Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Reeds gedane betalingen worden zo snel mogelijk, doch binnen 30 dagen, teruggestort.

Herroepingrecht
Voor uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heeft u een herroepingrecht; dit betekent dat u de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van uw kant de artikelen die u hebt ontvangen terug te zenden. In dat geval dient u het adreslabel voor retourzendingen dat bij de levering is gevoegd te gebruiken en de artikelen onbeschadigd en ongebruikt terug te zenden. U krijgt uw geld uiterlijk binnen 30 dagen terug minus de in rekening gebrachte verzendkosten.

Als u een verkeerd artikel, een artikel met een fout of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, dient u het artikel of de bestelling aan FATES te retourneren. U kunt de adreslabel voor retourzendingen gebruiken en het artikel of de bestelling terugzenden naar FATES. FATES betaalt in dit geval de retourkosten.

Transportgarantie
Als u vóór het openen van uw pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan direct contact op met de klantenservice van FATES. Open het pakket niet.

Leeftijdsgrens
FATES accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

Privacy
Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan FATES zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken.
Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door FATES worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie heeft FATES de registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Een verzoek om inzage in uw persoonlijke gegevens kunt per E-mail richten aan: webshop@fates.nl

Reclamatie en consumentenbescherming
Mocht u niet tevreden zijn over de producten of diensten van FATES, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Mocht u een klacht hebben over ons mail of bel ons zo spoedig mogelijk en wij zoeken samen met u naar een oplossing.

Betaling
Het bedrag dat u verschuldigd bent, kunt u betalen via multisafepay of paypal. Via multisafepay kunt u betalen via Ideal, een bankoverboeking of credit cards.

U kunt alle kaarten met VISA- of MasterCard-symbool gebruiken.

Bij betaling met VISA/MasterCard behoudt FATES zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van de klant juist zijn. FATES behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.

Alle transacties die via de FATES webshop plaatsvinden, worden - voor uw veiligheid - gecodeerd.

Aansprakelijkheid
FATES aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,-

FATES is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van FATES opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als FATES het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij FATES of bij de toeleveranciers van FATES.

Bedrijfsinformatie
FATES is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 54580609
BTW-nummer: nl  851358883 B.01

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van FATES gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan: FATES VOF

Op de ontwerpen van en het merk FATES rust een copyright. Deze mogen dus niet worden gekopieerd.

FATES VOF
Leiden 2009
Aangepast oktober 2018.