Fairtrade

FATES is een bedrijf dat werkt volgens de ethische maatstaven van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Dit betekent dat we in onze bedrijfsvoering uitgaan van de 3 P’s: People, Planet en Profit.


Zorg voor goede werkomstandigheden, aandacht voor dier en milieu en gericht op het maken van winst die opnieuw wordt geïnvesteerd in door ons goedgekeurde projecten.

Onze producten ontwerpen en produceren we zelf of we kopen ze in van kleinschalige ateliers.
De wereld is onze leverancier.

De negen regels van Fair Trade vormen de basis van onze manier van werken. 
1. Realiseren van een zo groot mogelijke onafhankelijkheid voor producenten in ontwikkelingslanden.

2. Transparantie en betrouwbaarheid, eerlijk en open zaken doen met partners.

3. Helpen de vaardigheden van producenten te ontwikkelen en mogelijkheden realiseren om hun producten af te zetten.

4. Promoten van Fair Trade, zoveel mogelijk mensen vertellen wat Fair Trade is en waar producten vandaan komen en wie de producenten zijn.

5. Betalen van eerlijke prijzen voor producten en geen misbruik maken van de omstandigheden.

6. Gender gelijkheid, gelijke betaling en kansen voor ontwikkeling van mannen en vrouwen.

7. Werkomstandigheden, er voor zorg dragen dat mensen werken in een veilige en gezonde werkomgeving.

8. Kinderarbeid, er voor zorgen dat de UN-conventie voor de rechten van kinderen wordt gerespecteerd.

9. De omgeving, zorg dragen voor materialen en verpakkingen die het milieu niet belasten.  

Het verschil tussen eco- en fair trade producten
Eco producten zijn gemaakt van materialen die op biologisch verantwoorde wijze worden verkregen. Wereldwijd zijn er nog steeds relatief weinig materialen die op biologische manier worden geteeld. Met uitzondering van de eco katoen, papier- en voedingsproducten die inmiddels  goed verkrijgbaar zijn.

Een Fair Trade product is niet per definitie ook een ecoproduct. Het is vooralsnog onmogelijk om elke kleine producent te voorzien van ecomaterialen. Naar onze mening is de eerste stap het realiseren van eerlijke handel en het bieden van voorlichting omtrent milieu factoren. Gelijktijdig en aanvullend zullen stappen moeten worden gezet om grote producenten zoals o.a. de wol- en leerindustrie te bewegen hun producten zo milieu- en diervriendelijk mogelijk te realiseren.
Meer over: